Privatlivspolitik


Den dataansvarlige er:

Jannik Haargaard, Foody ApS (CVR: 42075787), Hejrevej 10, 2400 København NV.

Kontakt: [email protected] eller via chat på www.foody.dk


Når du handler på Foody.dk

For at handle på vores hjemmeside skal du oprette en brugerprofil. Vi behandler i den forbindelse almindelige personoplysninger så som dit navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer.

Vi indsamler og behandler disse oplysninger med det formål at behandle dine ordrer og levere dine varer til dig og holde dig orienteret om leveringsstatus.

Oplysningerne opbevares så længe du er oprettet som bruger og oplysningerne er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtigelser overfor dig som kunde. Benytter du ikke din bruger i mere end 2 år, vil vi lukke din brugerkonto ned.

Som minimum beholder vi herefter de oplysninger som er nødvendige i henhold til bogføringsloven i op til 5 år.

Når du giver samtykke til at modtage vores nyhedsbrev eller anden markedsføring

Vi sender kun nyhedsbrev til dig, hvis du har givet samtykke hertil. For at vi kan sende dig nyhedsbreve har vi brug for dit navn og din e-mail adresse.

Vi indsamler og behandler disse oplysninger med det formål at kunne sende nyhedsbreve til dig i overensstemmelse med dit samtykke.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre under Min Konto / Nyhedsbrev eller ved at skrive til [email protected].

Oplysningerne opbevares indtil vi ikke længere har dit samtykke eller ikke har benyttet dit samtykke i mere end 2 år, og herefter opbevarer vi oplysningerne i yderligere 2 år med henblik på at kunne dokumentere dit samtykke.

Når du kontakter os via chat eller mail

Hvis du tager kontakt til os via en af ovenstående kanaler, vil vi behandle almindelige personoplysninger såsom dit navn, e-mail og telefonnummer.

Oplysningerne behandler vi med det formål at kunne bevare dine henvendelser.

Oplysningerne opbevarer vi i op til 6 måneder, hvorefter de slettes automatisk.

Hvis du har en brugerkonto hos os, vil oplysningerne blive tilknyttet dine brugeroplysninger og følge behandlingen heraf.

Når du besøger vores hjemmeside www.foody.dk

Vi behandler personoplysninger i forbindelse dit besøg på hjemmesiden, hvis vi har en legitim interesse heri eller når du har givet samtykke hertil.

Formålet med behandlingen er blandt andet, at kunne målrette markedsføring, øge din brugeroplevelse på hjemmesiden.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at skrive til [email protected].

Oplysningerne opbevares indtil vi ikke længere har dit samtykke eller ikke har benyttet dit samtykke i mere end 2 år, og herefter opbevarer vi oplysningerne i yderligere 2 år med henblik på at kunne dokumentere dit samtykke. Behandling som baserer sig på vores legitime interesse opbevares i 5 år.

Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies her.

Videregivelse af dine oplysninger.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis vi det er nødvendigt og/eller vi har et lovligt grundlag.

Databehandler

Vi benytter databehandlere, som udelukkende må behandle dine personoplysninger på vores vegne og ikke bruge dem til andre formål. Det kan eksempelvis være vores IT-systemer eller platform til udsendelse af nyhedsbreve.

De databehandlere vi benytter er alle beliggende inden for EU.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

The service is only available in Copenhagen.